Sąd Apelacyjny W Łodzi

strona główna»struktura i organizacja»władze sądu»dyrektor sądu apelacyjnego w Łodzi

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Łodzi

Pełniący obowiązki Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Łodzi - Adam Uznański

Sekretariat Dyrektora
Pok. 346 III piętro
Tel.: 42 68 50 661
Fax: 42 20 91 171
e-mail:
dyrektor@lodz.sa.gov.pl

Wykonuje zadania i kompetencje dysponowania budżetem sądów na obszarze Apelacji oraz sprawuje kontrolę gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przez te sądy.

  • Opracowuje projekty planów finansowych oraz plany finansowe dla sądów w obszarze Apelacji na podstawie projektów przygotowanych przez dyrektorów sądów okręgowych, prezesów sądów rejonowych lub kierowników finansowych sądów rejonowych w razie ich powołania, według zasad określonych w przepisach o finansach publicznych. Projekty planów finansowych przedstawia Krajowej Radzie Sądownictwa i Ministrowi Sprawiedliwości,
  • Wykonuje budżet Sądu na obszarze Apelacji,
  • Kieruje gospodarką finansową Sądu Apelacyjnego,
  • Dyrektor podlega służbowo Prezesowi Sądu, a w zakresie zadań i kompetencji dysponowania budżetem, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa sądów na obszarze Apelacji łódzkiej oraz sprawowania kontroli gospodarki finansowej tych sądów bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości.  

Metryka dokumentu


Utworzył: W dniu: Opublikował: W dniu:
Anna Długosz 06-11-2015 Anna Długosz 20-07-2020
Historia zmian