czcionka: największa srednia domyslna kontrast: kontrast
e-wokanda
Wyszukaj
Strona głównaInformacje podmiotoweRzecznik prasowyJednostki podległePrzydatne stronyGalerieKontaktMapa stronyInformacje Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
strona główna»struktura i organizacja»kolegium sądu»kolegium sądu apelacyjnego w Łodzi
drukuj stronę

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Łodzi

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Łodzi

W skład Kolegium wchodzi Prezes Sądu Apelacyjnego oraz Prezesi sądów okręgowych z obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego. Przewodniczącym Kolegium Sądu Apelacyjnego jest Prezes Sądu Apelacyjnego, a w razie jego nieobecności - najstarszy służbą członek Kolegium.
Kolegium realizuje zadania określone w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych, a w szczególności:

 • wyraża opinię o podziale czynności w Sądzie Apelacyjnym,
 • wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w Sądzie Apelacyjnym funkcji wizytatorów, przewodniczących wydziałów oraz zastępców przewodniczących wydziałów,
 • wyraża opinię w sprawie powołania do pełnienia funkcji rzecznika prasowego albo powierzenia obowiązków rzecznika prasowego w Sądzie Apelacyjnym oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tej funkcji albo wykonywania tych obowiązków,
 • opiniuje kandydatów na stanowiska sędziów Sądu Apelacyjnego,
 • rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów,
 • wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów,
 • wyraża opinię o projekcie planu finansowego, o którym mowa w art. 178 § 1 u.s.p.,
 • wyraża zgodę na delegowanie sędziego sądu okręgowego do Sądu Apelacyjnego przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w trybie art. 77 § 9 u.s.p.,
 • wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki,
 • dokonuje analizy oświadczeń o stanie majątkowym sędziów, asesorów sądowych, referendarzy i komorników sądowych,
 • opiniuje wnioski o przyznanie pomocy finansowej dla sędziów na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych,
 • wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez Prezesa Sądu Apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.

Skład Kolegium Sądu Apelacyjnego w Łodzi:

Przewodniczący:

Prezes Sądu Apelacyjnego
w Łodzi
Tomasz Szabelski

Członkowie:

Prezes Sądu Okręgowego
w Kaliszu 
Patryk Pietrzak 

Prezes Sądu Okręgowego
w Łodzi
Michał Błoński

Prezes Sądu Okręgowego
w Piotrkowie Trybunalskim
Stanisław Tomasik

Prezes Sądu Okregowego
w Płocku 
Jarosław Pejta

Prezes Sądu Okręgowego
w Sieradzu
Elżbieta Zalewska-Statuch

 

Metryka dokumentu


Utworzył: W dniu: Opublikował: W dniu:
Przemysław Stalski 06-11-2015 Przemysław Stalski 20-02-2020
Historia zmian
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego w Łodzi